Zahodna dolenjska

Zasavje in Posavje

 

kat. št. ime jame dolžina globina prvi vstop organizacija
12 Željnske Jame 1600 12 7.3.1926 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
17 Podpeška jama 4390 20 25.4.1926 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
20 Mala Željnska jama 48 1 7.3.1926 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
25 Kompoljska jama 525 15 3.6.1926 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
27 Županova jama 710 70 3.6.1926 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
33 Ledenica pod Taborom 102 26 18.7.1926 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
34 Mikličeva jama 39 6 11.7.1926 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
45 Tkavčja jama 110 9 17.8.1926 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
53 Skedenca nad Rajnturnom 109 8 6.2.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
54 Potiskavška jama 340 10 19.3.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
72 Vratnica 658 15 24.4.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
80 Pokrito brezno 35 7 12.6.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
89 Mehrerschloch 110 12 25.8.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
90 Golobja jama 10 10 26.8.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
91 Lukova jama pri Zdihovem 174 12 27.8.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
92 Jama pri Mošniku 40 5 28.8.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
93 Babja luknja pri Borovcu 10 28.8.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
94 Dolga jama pri Koblarjih 200 17 29.8.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
95 Podtaborska jama 49 4 30.8.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
96 Tatrca 109 12 30.8.1927 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
108 Veliki kevder v Bukovju 330 38 24.6.1928 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
109 Mali kevder v Bukovju 10 3 24.6.1928 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
118 Vodna jama 239 6 2.9.1928 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
119 Vodna jama 2 pri Klinji vasi 112 6 2.11.1928 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
127 Brezno v Mrzlih dolinah 13 13 12.5.1976 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
128 Bukovščica 62 29 5.5.1929 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
130 Knežja jama pri Mali gori 72 0 19.5.1929 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
141 Jama treh bratov pri Kočevju 180 45 24.6.1930 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
142 Ledena jama v Fridrihštanjskem gozdu 180 105 24.6.1930 Zoološki inštitut ljubljanske univerze
143 Eleonorina jama 130 25 26.6.1930 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
144 Kobilna jama 112 11 27.6.1930 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
148 Janežkova jama 20 JK Železničar
150 Lučka jama 270 50 30.11.1930 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
151 Štupnikova lisičina 20 2 30.11.1930 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
173 Spodnja Skednevnica 12 8 5.5.1929 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
189 Tschinkelova jama 90 28 11.10.1931 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
191 Srednji kevdrc v Bukovju 60 9 24.4.1932 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
214 Pasica pri Predolah 25 25 4.9.1932 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
215 Požiralnik v Ključu 185 8 4.9.1932 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
216 Potokarjevo brezno 75 75 1.5.1940 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
241 Skedenca 15 1 1.1.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
242 Ledena jama na Prevagilu 30 10 1.5.1959 JK Železničar
247 Kapljiva jama 57 10 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
352 Brezno na Malem Mokrecu 10 10 10.6.1934 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
353 Brezno na Skedenici 180 45 10.6.1934 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
358 Jama pri Riži 100 45 24.7.1934 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
370 Kevderc pri Krvavi Peči 66 6 17.1.1935 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
387 Cvarova jama 58 6 15.12.1935 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
398 Mulcova jama 25 6 31.5.1936 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
399 Pečuje 27 2 25.11.2000 JK Železničar
400 Ledena jama pri Ograji 42 24 1.6.1936 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
503 Požiralnik 1 v Lučah 20 15 5.9.1937 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
504 Brezno v Malem vrhu 7 5 5.9.1937 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
528 Hudournik 12 1 27.12.1937 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
529 Jama treh bratov pri Verdrengu 262 38 31.5.1936 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
531 Požiralnik Vrbovca 5 3 15.2.1977 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
533 Tentera 900 21 1.1.1937 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
535 Jama v Šahnu 70 30 1.1.1937 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
564 Vidmarca 12 8 1.9.1938 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
569 Zatočna jama 220 1 Banska uprava Ljubljana
570 Lazarjeva jama 110 1 1.1.1932 Banska uprava Ljubljana
571 Viršnica 2389 62 1.1.1932 Banska uprava Ljubljana
578 Jama v Lukježevem hrastičju 40 22 18.5.1939 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
587 Jama na Bradačevi poseki 15 10 25.6.1939 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
588 Pirnašca 50 50 25.6.1939 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
630 Bilpa 1 22 9 25.6.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
631 Bilpa 2 35 21 25.6.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
632 Bilpa 3 134 60 25.6.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
681 Obrh pri Gašparcih 53 16 3.6.1940 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
683 Brezno na Kamnu 92 92 13.7.1940 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
684 Ledenica 18 11 15.7.1940 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
687 Pavlinovo brezno 90 90 2.8.1940 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
701 Brezno nad Gregorčkovim Lazom 19 19 15.3.1977 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
717 Longe Loch 28 14 13.6.1940 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
718 Sperker Loch 38 30 14.6.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
719 Tauben Loch bei Unter Skrill 38 38 15.6.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
720 Breites Loch 27 13 15.6.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
721 Ebis Loch 49 49 6.6.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
722 Mala Kobilna jama 14 4 1.1.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
724 Jama pri Pevski Gorici 50 10 1.1.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
726 Brezno nad Grgljem 101 101 DZRJ Ljubljana
727 Jelovička jama 184 25 1.1.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
728 Kotnička jama 18 8 27.6.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
730 Jama pri Ferdrengu 42 14 1.1.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
731 Jot Loch 12 8 1.1.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
732 Jama ob poti na Reber 13 5 1.1.1941 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
745 Fricova jama 20 12 25.2.1968 DZRJ Ribnica
788 Globoka jama na Veliki gori 50 50 11.3.1950 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
789 Mrzla jama na Pristavi 55 20 1.3.1956 DZRJ Slovenije
802 Brezno na gmajni 10 7 15.3.1977 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
966 Finkova jama 1 25 5 15.5.1973 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
967 Šumetac 20 5 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
979 Konjšca jama 77 20 2.7.1967 DZRJ Ribnica
1016 Marketova jama 50 14 19.6.1961 DZRJ Slovenije
1030 Trontljeva jama 40 32 27.4.1954 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1068 Ozko brezno 7 7 19.6.1971 DZRJ Kočevje
1082 Brezno pri Kriviški okroglici 18 9 4.3.1990 DZRJ Ljubljana
1218 Mrzla jama pri Glažuti 21 21 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1219 Ledena jama na Veliki gori 32 32 3.8.1971 DZRJ Luka Čeč Postojna, JK Ljubljana Matica
1220 Ledena jama v Smrekovem žlebu 25 17 13.10.1970 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1264 Jama v gozdu Graščica 30 8 DZRJ Kočevje
1277 Pavletova jama v Mrtulozih 41 41 4.8.1971 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1279 Snežna jama pri Glažuti 37 7 5.8.1971 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1282 Handlerska jama DZRJ Ljubljana
1283 Jelenja jama 60 7 23.12.1936 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
1286 Liberšca Revirno vodstvo Krvava peč
1288 Mravljinčni hrib Revirno vodstvo Krvava peč
1289 Jama Pod steno 7 6 19.6.1975 DZRJ Ljubljana
1290 Polična jama 70 11 DZRJ Ljubljana
1304 Jama 1 v revirju Ravne 10 10 Šumska uprava razlaščenih gozdov Kočevje
1305 Jama 2 v revirju Ravne 20 20 Šumska uprava razlaščenih gozdov Kočevje
1306 Brezno v revirju Ravne 40 30 Šumska uprava razlaščenih gozdov Kočevje
1307 Jama 3 v revirju Ravne 20 9 Šumska uprava razlaščenih gozdov Kočevje
1308 Jama v oddelku 32 revir Ravne 20 1 Šumska uprava razlaščenih gozdov Kočevje
1309 Jama v oddelku 17 revir Ravne Šumska uprava razlaščenih gozdov Kočevje
1310 Pekel pri Fridrihštajnu 35 35 Šumska uprava razlaščenih gozdov Kočevje
1402 Jama 1 v Kotlu 187 5 27.9.1955 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1403 Jama 2 v Kotlu 90 11 27.9.1955 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1575 Marjanščica 124 84 1.7.1911 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
1599 Kraljica nad Podpečjo 19 19 22.1.1956 DZRJ Slovenije
1600 Mačkina jama 6 5 1.1.1913 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
1653 Žiglovica 82 82 10.9.1911 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
1673 Kraljiček 20 6 22.1.1956 DZRJ Slovenije
1701 Krviška Okroglica 166 93 DZRJ Ljubljana
1717 Zajčji grob 9 6 6.7.1996 JK Železničar
1719 Jama z dvema vhodoma 70 18 29.11.1957 JK Železničar
1721 Brezno 1 pri Treh križih 110 78 1.1.1959 JK Železničar
1722 Brezno 2 pri Treh križih 34 34 1.1.1959 JK Železničar
1725 Tumpčeva jama 43 43 22.1.1956 DZRJ Slovenije
1726 Jama Pod krajem 18 9 22.1.1956 DZRJ Slovenije
1727 Osekova jama 18 15 22.1.1956 DZRJ Slovenije
1728 Podsteljnična jama 40 40 DZRJ Ljubljana
1820 Brezno v oddelku 82 7 7 1.1.1959 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1821 Peklova jama 28 28 13.7.1958 DZRJ Slovenije
1822 Gozdarjev dom 14 4 16.2.1958 DZRJ Slovenije
1823 Pavševo brezno 7 7 3.11.1957 DZRJ Slovenije
1826 Šahovica 33 33 12.10.1958 DZRJ Slovenije
1835 Jama s kamna 26.10.1958 DZRJ Slovenije
1836 Brezno v Jelenovem žlebu 49 49 20.7.1958 DZRJ Slovenije
1864 Jama na Juntezovem lazu 50 40 1.1.1912 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
1865 Jama Za vrhmi 24 24 1.1.1913 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
1866 Pri jamicah 1.1.1913 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
1868 Pekel pri Kopanju 793 47 19.8.2000 JK Železničar
1949 Brezno 2 v oddelku 76 12 8 1.1.1959 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1992 Jama pri Danskem studencu 32 7 1.1.1959 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1993 Brezno na Kočevarjevi poti 21 21 1.1.1959 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1994 Srnjakova jama 40 40 1.1.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1995 Jama nad Blati 5 1.1.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1996 Brezno nad Blati 5 4 1.1.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1997 Jama vrh dolgega klanca 10 5 1.1.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1998 Brezno vrh dolgega klanca 15 11 1.1.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
1999 Vodna jama v Jelendolu 15 10 1.5.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2001 Brezno 1 pri Pajniču 4 4 1.5.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2002 Brezno 2 pri Pajniču 9 9 1.5.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2003 Brezno severozahodno od Grčaric 40 29 1.5.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2004 Brezno 1 ob cesti Grčarice-Glažuta 8 8 1.1.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2005 Mokra jama 4 4 1.5.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2006 Brezno na pašnikih 10 10 1.5.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2007 Brezno nad pašniki 19 19 1.5.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2008 Putretova jama 45 14 21.7.1985 DZRJ Ribnica
2009 Kravžljeva jama 55 34 1.1.1958 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2026 Brezno pod tobakovo hruško 105 105 12.3.1961 DZRJ Slovenije
2051 Brezno v Šahnu 8 5 1.1.1956 JK Železničar
2055 Dupliška jama 1.1.1960 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2083 Francetova jama 22 8 7.12.1958 DZRJ Slovenije
2092 Grda jama 45 40 25.10.1959 DZRJ Slovenije
2093 Pasja jama 12 9 21.2.1960 DZRJ Slovenije
2094 V Griču jama 9 6 21.2.1960 DZRJ Slovenije
2102 Skedenj pri Žalni 40 6 25.5.1959 DZRJ Slovenije
2103 Mirniče jama 11 8 25.5.1959 DZRJ Slovenije
2120 Gorenčev hrbček 8 6 26.2.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2121 Martinca 51 38 25.6.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2122 Gredelca 46 26 25.6.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2123 Brezno na senožetih v Krajih 11 11 22.5.1960 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2124 Jama na Andrejčetovem delu 19 18 25.5.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2129 Jama v Šolskem talu 22 16 DZRJ Slovenije
2130 Jama v Miklavževem talu 8 7 DZRJ Slovenije
2131 Jama v Bojčevem talu 11 10 DZRJ Slovenije
2132 Jama v Srednjem talu DZRJ Slovenije
2133 Jama na Kajžarjevem lazu 74 60 1.1.1912 DZRJ Slovenije
2134 Jančja jama 74 63 1.1.1912 DZRJ Slovenije
2135 Luknja pri Jančji jami 12 1 DZRJ Slovenije
2136 Jama na Ravneh 10 8 1.1.1912 DZRJ Slovenije
2137 Tkalčeva jama 10 10 DZRJ Slovenije
2138 Jama pri Cesti 28 28 DZRJ Slovenije
2139 Jama v železniškem useku 30 19 1.1.1912 DZRJ Slovenije
2140 Pri jamicah 1 43 43 1.1.1913 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
2141 Pri jamicah 2 15 6 1.1.1913 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
2142 Pri jamicah 3 24 17 1.1.1913 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
2143 Skrinjica 33 30 24.3.1913 DZRJ Slovenije
2144 Široka jama na Plehu 48 48 24.3.1913 DZRJ Slovenije
2145 Čudovka 11 1.1.1913 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
2156 Jama na Žalskem polju 18 5 22.5.1960 DZRJ Slovenije
2191 Skednevnica 70 12 22.1.1956 DZRJ Slovenije
2208 Kačna jama 14 14 20.12.1972 JK Železničar
2211 Triska jama 60 56 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2213 Krmelka 19 19 1.1.1913 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
2214 Mihajla jama 40 40 1.1.1913 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
2216 Jama na senožetih 1.1.1913 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
2219 Brenčenka 28 19 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2284 Ozko brezno v Graščici 10 10 1.5.1960 JK Železničar
2285 Brlog v Graščici 40 10 2.5.1960 JK Železničar
2286 Veliki zjot 73 73 2.5.1960 JK Železničar
2287 Brezno pri Velikem zjotu 7 7 2.5.1960 JK Železničar
2288 Lisičina v Graščici 5 3 2.5.1960 JK Železničar
2289 Spodmol v Graščici 26 3 2.5.1960 JK Železničar
2290 Spodmol na drugi serpentini 4 4 3.5.1960 JK Železničar
2291 Mali zjot 10 10 2.5.1960 JK Železničar
2292 Brezno zahodno od koče v Graščici 14 8 1.5.1960 JK Železničar
2302 Jančna jama 70 28 21.2.1960 DZRJ Slovenije
2305 Jama V gošči 14 9 27.3.1960 DZRJ Slovenije
2306 Čahovica 15 15 25.1.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2307 Medenov kevder 31 11 26.2.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2308 Trznarjeva jama 20 11 26.2.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2309 Mahorčkova jama 37 30 26.2.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2310 Jama v Dulcah 26.2.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2311 Jama v Cerovcu 9 6 26.2.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2312 Puščavnikova hiša 7 1 27.2.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2320 Jama pri Zavirju 15.3.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2321 Šimnova luknja 15.3.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2337 Francetova jama 1.5.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2338 Krnica 25 25 25.5.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2339 Vodni kevder 350 5 25.5.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2340 Požiralnik Raščice na Brdavsovem 175 20 25.5.1961 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2341 Griška jama 600 44 15.5.1973 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2370 Lazarjeva jama 40 33 6.11.1960 DZRJ Slovenije
2383 Brezno v mlinu 8 6 19.6.1961 DZRJ Slovenije
2384 Brezno pri mlinu 45 19 19.6.1961 DZRJ Slovenije
2385 Brezno pri Mrhovišču 16 16 26.2.1961 DZRJ Slovenije
2387 Lučka jama 2 25 15 21.9.1974 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2388 Jama pri studencu 8 1 30.10.1960 DZRJ Slovenije
2389 Bacljeva jama 22 18 30.10.1960 DZRJ Slovenije
2390 Jama v Laščah 15 8 16.10.1960 DZRJ Slovenije
2391 Kraljica 1 27 20 22.1.1956 DZRJ Slovenije
2392 Brezno 2 v gozdu nad Lučami 13 7 12.6.1960 DZRJ Slovenije
2397 Goričevska žiglovica 60 14 25.6.1975 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2402 Peška luknja 15.3.1961 Osnovna šola Grosuplje
2408 Bradačev brezen 20 20 10.5.1962 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2409 Trontljevo brezno 107 32 6.5.1962 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2410 Anžičkov brezen 17 16 26.4.1962 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2411 Majerjevo brezno 18 9 7.6.1962 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2416 Brezno pri Ledenici 8 6 16.5.1962 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, DZRJ Slovenije
2417 Drobničevo brezno 45 35 17.5.1962 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2418 Mijavčevo brezno 107 25 18.5.1962 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2419 Hribarjevo brezno 10 4 7.6.1962 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2426 Meglena jama 1 1.1.1955 JK Železničar
2427 Meglena jama 3 15 10 JK Železničar
2428 Kranzloch 8 8 1.1.1955 JK Železničar
2429 Mullerloch 40 13 JK Železničar
2430 Jama v peklu 411 20 1.1.1955 JK Železničar
2450 Požiralnik Črnega potoka 20 4 JK Železničar
2513 Ostro brezno 15 15 26.6.1973 JK Železničar, DZRJ Kočevje
2558 Zvezdica 80 45 6.3.1966 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2566 Prepadna jama 1080 148 29.11.1962 JK Železničar
2569 Brezno na Ržišču 40 40 4.8.1963 JK Ljubljana
2570 Kenina jama 65 41 JK Železničar
2575 Vrtačna jama pri Novih selih 37 37 30.4.1963 JK Železničar
2696 Vodna jama 3 pri Klinji vasi 32 4 22.10.1965 JK Železničar
2698 Požiralnik pri Remergrundu 287 42 1.1.1965 JK Železničar
2699 Požiralnik vzhodno od Zajčjega polja 15 8 30.5.1964 JK Železničar
2701 Jama severno od ledenika 185 75 6.3.1966 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2725 Dvojno brezno pri Mahovniku 51 28 16.4.1972 DZRJ Kočevje
2741 Črna jama pri Črnem potoku 234 53 5.2.1964 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, JK Ljubljana
2748 Brezno pri Podgozdu 25 25 18.4.1965 JK Železničar
2765 Kantetova jama 55 55 30.9.1965 JK Ljubljana
2812 Požiralnik v Lučah 2 23 19 12.6.1960 DZRJ Slovenije
2814 Gobarca 24 24 14.8.1966 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
2816 Jama 1 v Mahovniku 395 10 2.7.1966 JK Železničar
2817 Jama v kamnolomu v Mahovniku 40 8 5.7.1966 JK Železničar
2831 Antonovo brezno 45 45 10.11.1963 JK Ljubljana
2862 Brezno 1 pri Nemški loki 21 21 22.8.1966 BJK Črnomelj, JK VPB Novo mesto
2863 Brezno 2 pri Nemški loki 10 10 22.8.1966 BJK Črnomelj, JK VPB Novo mesto
2864 Zjot nad Nemško Loko 36 16 22.8.1966 BJK Črnomelj
2865 Brezno pri Starem rudniku 18 18 22.8.1966 BJK Črnomelj
2872 Jama nad Rosnbrunnom 41 31 9.10.1966 JK Železničar
2873 Mullhoferjeva jama 139 64 17.2.1966 JK Železničar
2882 Lobašgrote 450 105 20.12.1965 JK Železničar
2884 Wicherle 127 20 31.5.1936 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
2930 Jama 2 na Koflu pri Mahovniku 78 14 23.10.1966 JK Železničar
2931 Babja jama v Koflu pri Mahovniku 153 9 4.6.1967 JK Železničar
2933 Krhko brezno 55 55 31.10.1966 DZRJ Ribnica
2934 Črna jama 258 13 28.5.1967 DZRJ Kočevje
3076 Kostna jama 140 10 2.7.1967 DZRJ Ribnica
3077 Bršlinka 75 11 29.10.1967 DZRJ Ribnica
3082 Pustno brezno 13 13 25.2.1968 DZRJ Ribnica
3083 Kačja jama 75 19.1.1968 DZRJ Ribnica
3084 Skalnica 25 10 DZRJ Ribnica
3085 Galebja jama 80 27 DZRJ Ljubljana
3086 Železniška jama 18 9 12.3.1968 DZRJ Ribnica
3087 Bunker 1 22 DZRJ Ribnica
3088 Bunker 2 25 14.3.1968 DZRJ Ribnica
3089 Pokrito brezno 1 1.1.1968 DZRJ Ribnica
3090 Pokrito brezno 2 pri Žlebiču 17 17 18.3.1968 DZRJ Ribnica
3091 Studenška jama 32 12 1.1.1968 DZRJ Ribnica
3092 Mrtva jama 7 6 4.10.1994 DZRJ Ribnica
3093 Praznična jama 75 22.1.1968 DZRJ Ribnica
3094 Hišno brezno 18 18 27.1.1968 DZRJ Ribnica
3095 Pasica 20 18 27.1.1968 DZRJ Ribnica
3096 Taborišče 38 7 27.2.1968 DZRJ Ribnica
3097 Mivčja jama 44 4 10.10.1931 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
3098 Biserka 23 4 1.2.1968 DZRJ Ribnica
3099 Petkov skedenj 23 9 11.3.1968 DZRJ Ribnica
3100 Živinska jama 11 4 30.10.1974 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
3148 Levstkovo brezno 23 23 15.6.1968 DZRJ Kočevje
3149 Brezno pri Štantu 26 26 DZRJ Ljubljana
3150 Polhova jama 103 8 7.7.1968 DZRJ Kočevje
3151 Odkopano brezno 15 15 6.7.1968 DZRJ Kočevje
3152 Žabnica 50 31 7.7.1968 DZRJ Kočevje
3153 Mali Škorten 50 22 23.6.1968 DZRJ Kočevje
3157 Gola jama 90 59 22.7.1978 BJK Črnomelj
3204 Jama v grmovju 39 9 27.10.1968 JK Železničar
3270 Bremčeva jama 175 21 29.3.1969 JK Železničar
3300 Golobja jama pri Livoldu 54 5 8.6.1969 JK Železničar
3301 Brezno 1 pri Lobašgrote 10 10 25.5.1969 JK Železničar
3302 Brezno 2 pri Lobašgrote 17 17 1.6.1969 JK Železničar
3303 Polšnica pri Lobašgrote 30 14 25.5.1969 JK Železničar
3304 Jama pod bunkerjem 16 3 25.5.1969 JK Železničar
3305 Brezno pri bunkeju 8 8 1.4.1969 JK Železničar
3306 Brezno pod Škortnom 12 12 1.4.1969 JK Železničar
3331 Brezno pri Marofu 25 25 2.8.1969 DZRJ Kočevje
3332 Brezno pri Črni jami 13 13 3.8.1969 DZRJ Ribnica
3333 Bartolovo brezno 1 30 25 14.8.1966 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
3334 Bartolovo brezno 2 8 8 26.10.1969 DZRJ Ribnica
3335 Kurje brezno 37 37 26.10.1969 DZRJ Ribnica
3336 Vidmarjeva jama 19 16 26.10.1969 DZRJ Ribnica
3337 Žejna luknja 13 13 26.10.1969 DZRJ Ribnica
3338 Antonovo brezno 12 12 26.10.1969 DZRJ Ribnica
3339 Vančevo brezno 12 12 26.10.1969 DZRJ Ribnica
3376 Sestre treh bratov 17 5 1.1.1934 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
3380 Brezno pri Mahovniku 14 14 JK Železničar
3385 Požiralnik pri Sv. Marjeti 22 5 20.4.1976 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
3418 Prepad pod Onekom 43 43 30.5.1970 JK Železničar
3449 Wandloch 70 19 19.9.1970 BJK Črnomelj
3450 Pakl 32 25 19.9.1970 BJK Črnomelj
3461 Polšje brezno 10 10 14.5.1972 DZRJ Kočevje
3466 Lačno brezno 19 19 22.7.1970 DZRJ Kočevje
3468 Jazbina jama 94 10 13.9.1970 DZRJ Kočevje
3477 Hladno brezno 13 13 22.7.1970 DZRJ Kočevje
3521 Prepad na Tisavcu 50 50 30.4.1972 JK Ljubljana Matica
3522 Veliko bezno v Sušjaku 250 229 4.8.1971 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
3523 Brezno v oddelku 85 ko Grčarice 8 8 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
3524 Brezno v oddelku 106 pri Glažuti 6 6 4.8.1972 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
3525 Jama pri Glažuti 24 8 4.8.1971 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
3526 Brezno pri treh lužah 15 14 5.8.1971 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
3527 Brezno v Pristavi 40 40 24.7.1975 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
3528 Snežnica v koritih 41 27 13.10.1970 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
3529 Trojno snežno brezno v Smrekovem žlebu 52 15 6.8.1971 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
3597 Blatno brezno 21 21 14.5.1972 DZRJ Kočevje
3598 Bodeče brezno 53 41 18.2.1972 DZRJ Kočevje
3599 Najdeno brezno 34 34 9.7.1972 DZRJ Kočevje
3600 Sinkova jama 42 20 31.12.1972 DZRJ Kočevje
3644 Žovkno 8 3 5.11.1974 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
3645 Ciganska kajžica 5 1 5.11.1974 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
3646 Pod cesto jama 1 12 5 5.11.1974 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
3647 Pod cesto jama 2 8 5 5.11.1974 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
3846 Finkova jama 3 38 12 7.4.1976 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
3847 Finkova jama 4 7 4 7.4.1976 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
3848 Stevniška jama 9 9 7.4.1976 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
3849 Oštinov brezen 20 20 7.4.1976 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
3850 Kevderc pri Vančevi jami 15 5 20.4.1976 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
3851 Samotar 20.8.1972 DZRJ Kočevje
3852 Ajblenska jama 51 20 17.9.1972 DZRJ Kočevje
3853 Smetljiva jama 26 11 9.12.1972 DZRJ Kočevje
3855 Lisičina jama 11 3 24.7.1971 DZRJ Kočevje
3859 Mačkovo brezno 27 27 8.8.1971 DZRJ Kočevje
3860 Brezno pod lipo 24 14 8.8.1971 DZRJ Kočevje
3861 Brezno pod cesto 16 16 5.6.1971 DZRJ Kočevje
3867 Brezence ob cesti 9 9 5.7.1971 JD Rakek
3868 Grda jama 14 14 6.7.1971 JD Rakek
3869 Kravjerebersko brezno 47 47 4.7.1971 JD Rakek
3880 Kevderc v Rupah 7 3 15.5.1973 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
3881 Svetoantonska jama 42 21 15.5.1973 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
3882 Podstenska jama 3376 60 15.5.1973 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
3887 Vančeva jama 157 35 10.9.1973 DZRJ Kočevje
3898 Zelenka 5 3 22.8.1973 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
3906 Tinčkova jama 35 10 11.3.1973 DZRJ Kočevje
3907 Malo brezno 12 12 11.3.1973 DZRJ Kočevje
3908 Strma jama 18 14 11.3.1973 DZRJ Kočevje
3909 Mišnica 9 8 11.3.1973 DZRJ Kočevje
3910 Storžek 11 10 15.4.1973 DZRJ Kočevje
3911 Brezno sedmih škratov 200 54 15.4.1973 DZRJ Kočevje
3912 Hudičeva luknja 24 17 28.4.1973 DZRJ Kočevje
3913 Jazbina pod mestnim vrhom 11 2 28.4.1973 DZRJ Kočevje
3914 Goljufivo brezno 47 47 28.4.1973 DZRJ Kočevje
3915 Žepna jama pri Jelenovem studencu 24 11 29.4.1973 DZRJ Kočevje
3916 Skalnjak 22 5 29.4.1973 DZRJ Kočevje
3917 Jama na polici 9 2 30.4.1973 DZRJ Kočevje
3918 Volčja jama 15 2 30.4.1973 DZRJ Kočevje
3919 Brezno nad staro elektrarno 23 20 17.5.1973 DZRJ Kočevje
3920 Samotno brezno 30 30 27.5.1973 DZRJ Kočevje
3921 Martinčkovo brezno 10 10 30.5.1973 DZRJ Kočevje
3922 Jelka 140 73 14.9.1973 DZRJ Kočevje
3923 Klepčevo brezno 67 67 21.8.1973 DZRJ Kočevje
3924 Fontana-Estavela 55 28.10.1973 DZRJ Kočevje
3925 Stojna 1 136 111 14.10.1973 DZRJ Kočevje
3926 Netopirčkova jama 23 2 11.12.1973 DZRJ Kočevje
3927 Volčje brezno 12 12 18.4.1973 DZRJ Kočevje
3928 Brezno treh voluharjev 18 18 18.4.1973 DZRJ Kočevje
4183 Dihalnik nad Viršnico 11 7 4.5.2003 JK Železničar
4187 Hladno brezno 25 25 22.7.1970 DZRJ Kočevje
4197 Blatnikova jama 43 18.7.1974 DZRJ Kočevje
4198 Brezno pri Ledeni jami 16 16 24.11.1974 DZRJ Kočevje
4199 Žarko brezno 18 18 10.11.1974 DZRJ Kočevje
4200 Podrta jama 33 17 18.3.1974 DZRJ Kočevje
4201 Mahovno brezno 16 16 17.2.1974 DZRJ Kočevje
4202 Brezno na meji 13 13 3.2.1974 DZRJ Kočevje
4203 Grozno brezno 76 32 3.2.1974 DZRJ Kočevje
4204 Biserka 80 45 3.2.1975 DZRJ Kočevje
4205 Razjedeno brezno 9 9 11.1.1974 DZRJ Kočevje
4206 Mučno brezno 18 18 6.1.1974 DZRJ Kočevje
4207 Skala 12 12 6.1.1974 DZRJ Kočevje
4208 Tonetov brlog 15 4 27.10.1970 JK Železničar
4209 Brlog na Rimskem 401 35 16.11.1974 DZRJ Kočevje
4210 Remergrund 1 204 39 23.6.1974 DZRJ Kočevje
4211 Ravbarjevo brezno 10 10 9.2.1974 DZRJ Kočevje, JD Logatec
4212 Tkalčičeva jama 19 19 1.1.1934 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
4250 Kosova jama 12 12 23.7.1975 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
4299 Brezno pri Ledeni jami 13 13 23.7.1975 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
4300 Brezno pri Kosovi jami 10 10 23.7.1975 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
4313 Ledena jama pri Grčaricah 37 19 23.7.1975 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
4326 Želkoča jama 14 8 22.9.1975 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
4327 Kavčja jama 19 6 22.9.1975 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
4355 Jama 2 nad Grabljicami 4 3 19.6.1975 DZRJ Ljubljana
4356 Jama 3 nad 8 3 19.6.1975 DZRJ Ljubljana
4357 Brezno ob cesti Škulje-Mokrec 10 10 10.12.1972 JK Ljubljana Matica
4358 Odminirano brezno 16 14 10.12.1972 JK Ljubljana Matica
4362 Jerinova jama 13 9 28.11.1982 DZRJ Kočevje
4405 Požiralnik 1 pri Spodnjih Ložinah 18 18 20.4.1976 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
4406 Požiralnik 2 pri Spodnjih Ložinah 20 16 20.4.1976 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
4423 Jama pri Gornjih Kolišah 18 18 13.1.1974 JK Železničar
4425 Žegnana jama 90 32 30.11.1974 JK Železničar
4426 Erjavčeva jama 41 33 29.11.1974 JK Železničar
4427 Hočevarjeva jama 31 31 15.9.1912 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
4533 Kaverna 1 46 27.8.1976 DZRJ Kočevje
4655 Brezno pri Ščitniku 9 9 28.2.1976 DZRJ Ljubljana
4656 Jama pri Bajdincu 18 6 9.2.1977 DZRJ Ljubljana
4671 Gregčeva jama 268 36 12.3.1977 DZRJ Kočevje
4672 Kekčevo brezno 130 92 29.10.1977 DZRJ Kočevje
4674 Zeleno brezno 38 38 1.3.1977 DZRJ Kočevje
4690 Draška jama 9 9 29.6.1977 DZRJ Kočevje
4691 Senena jama 11 1 29.6.1977 DZRJ Kočevje
4693 Špelkna jama 48 2.5.1977 DZRJ Kočevje
4694 Kačja jama 19 2.5.1977 DZRJ Kočevje
4695 Brezno Buldožer 12 10 9.5.1977 DZRJ Kočevje
4702 Brezno v Anžlovarju 12 12 27.3.1977 DZRJ Kočevje
4800 Kaverna 2 58 27.8.1976 DZRJ Kočevje
4801 Kaverna 3 17 25.9.1976 DZRJ Kočevje
4802 Kaverna 4 38 25.9.1976 DZRJ Kočevje
4803 Kaverna 5 38 25.9.1976 DZRJ Kočevje
4809 Brezno v strugi Raščice 22 13 7.8.1978 DZRJ Ljubljana
4904 Brezno nad Dolgo vasjo 10 10 4.6.1975 DZRJ Kočevje
4905 Jama nad Mrzlim studencem 77 19 12.1.1975 DZRJ Kočevje
4906 Brezno ob gozdni cesti 17 6 15.5.1975 DZRJ Kočevje
4908 Brezno 3 pri Ledeni jami 10 10 21.6.1975 DZRJ Kočevje
4909 Kavranova jama 110 40 1.12.1975 DZRJ Kočevje
4910 Brezno na križišču 10 10 31.7.1975 DZRJ Kočevje
4911 Ravbarjeva jama 19 10 12.10.1975 DZRJ Kočevje
4915 Brezno udora 11 11 29.7.1978 DZRJ Kočevje
4916 Brezno izgube 8 8 29.7.1978 DZRJ Kočevje
4917 Brezno nad požiralnikom 11 11 2.5.1975 DZRJ Kočevje
4918 Polškovo brezno 21 21 5.5.1975 DZRJ Kočevje
4919 Brezno škorenj 16 16 2.5.1975 DZRJ Kočevje
4920 Hudo brezno 11 11 31.7.1975 DZRJ Kočevje
4921 Novo brezno pri Stružnici 10 10 27.7.1978 DZRJ Kočevje
4922 Polajnarjeva jama 15 10 29.7.1978 DZRJ Kočevje
4923 Brezno na Cavsovem travniku 10 10 12.11.1978 DZRJ Kočevje
4924 Cavsovo brezno 40 40 12.11.1978 DZRJ Kočevje
4926 Udorno brezno v Laščah 28 28 23.9.1975 DZRJ Kočevje
4927 Zanimivo brezno 15 7 12.8.1978 DZRJ Kočevje
4928 Brezno nad Bremčevo jamo 21 21 3.5.1975 DZRJ Kočevje
5025 Globoko smetišče pod Sušjem 52 52 27.3.1981 DZRJ Ribnica
5026 Glupo brezno v Ložinskem gozdu 18 18 15.3.1981 DZRJ Ribnica
5027 Pomladna jama 60 37 21.3.1981 DZRJ Ribnica
5119 Samovo brezno 134 38 22.11.1981 DZRJ Kočevje
5120 Brezno na Kukovskem Pihlju 24 24 22.11.1981 DZRJ Kočevje
5121 Brezence pri Kukovem 22 22 22.11.1981 DZRJ Kočevje
5129 Brezno v Dulih 18 18 6.9.1980 DZRJ Ribnica
5130 Polšna jama 48 23 4.10.1980 DZRJ Ribnica
5131 Katordeževa jama 12 3 10.5.1981 DZRJ Ribnica
5332 Ravrihovo brezno 8 8 8.8.1982 DZRJ Kočevje
5334 Seleva jama 22 16 12.6.1982 DZRJ Kočevje
5335 Gručmanova jama 9 7 8.8.1982 DZRJ Kočevje
5336 Štancerjevo brezno 18 18 29.11.1982 DZRJ Kočevje
5337 Martinčevo brezno 46 28 15.7.1982 DZRJ Kočevje
5338 Kastelčeva jama 13 12 4.6.1982 DZRJ Kočevje
5339 Brezno na Bidrhovi Sušici 27 27 22.8.1982 DZRJ Kočevje
5340 Mihlavžkova polšna na Planini 18 11 4.6.1982 DZRJ Kočevje
5341 Bidrhova jama 58 22 15.7.1982 DZRJ Kočevje
5342 Dolenja Škofelca 1.1.1912 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
5343 Gornja Škofelca 1.1.1912 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
5344 Pirčeva okroglica 34 34 12.5.1912 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
5345 Trpinova jama 70 10 15.9.1912 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
5346 Jama SLO 13 8 1.12.1974 JK Železničar
5347 Žerinova jama 25 17 12.5.1912 Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana)
5443 Lepa jama pri Petrovem hribu 260 53 9.10.1983 DZRJ Kočevje
5444 Brezno 1 na Petrovem hribu 34 26 14.5.1983 DZRJ Kočevje
5445 Brezno 2 na Petrovem hribu 20 20 14.5.1983 DZRJ Kočevje
5446 Brezno 3 na Petrovem hribu 12 12 14.5.1983 DZRJ Kočevje
5447 Prelesnikova jama 2 nad Videmskim hribom 10 10 1.1.1994 DZRJ Kočevje
5448 Ovarija pri Jurkovi jami 22 10 19.8.1983 DZRJ Kočevje
5451 Jama ob cesti 26 3 12.8.1983 DZRJ Kočevje
5452 Brezno ob cesti 48 48 4.9.1983 DZRJ Kočevje
5512 Bilpa 4 18 1 1.10.1983 Inštitut za arheologijo ZRC SAZU
5539 Šratlova jama 60 12 28.11.1984 DZRJ Ribnica
5540 Grmovljanka pri Pungartu 60 18 28.11.1984 DZRJ Ribnica
5541 Jama v Sodolih 111 38 29.11.1984 DZRJ Ribnica
5542 Jama Ukurec 14 14 29.11.1984 DZRJ Ribnica
5543 Krajčeva jama 60 11 11.7.1984 DZRJ Ribnica
5544 Udor na cesti 18 16 11.9.1984 DZRJ Ribnica
5545 Skončarjeva jama 35 27 26.4.1981 DZRJ Ribnica
5546 Čukova jama 38 26 4.7.1984 DZRJ Ribnica
5547 Brezno na Bašlju 2 26 18 9.12.1984 DZRJ Ribnica
5548 Brezno na Bašlju 1 17 17 9.12.1984 DZRJ Ribnica
5549 Petkova jama 34 12 9.12.1984 DZRJ Ribnica
5550 Brezno v Špilu 36 24 9.12.1984 DZRJ Ribnica
5551 Cebinovo brezno 83 41 22.5.1982 DZRJ Ribnica
5552 Grda jama v Mali gori 100 65 1.5.1981 DZRJ Ribnica
5577 Novembersko brezno 110 50 27.2.1984 DZRJ Kranj
5603 Pepljeva jama pri Planini 11 11 17.7.1985 DZRJ Kočevje
5662 Brezno pod bogcem 50 44 19.5.1985 DZRJ Ribnica
5663 Uličarica 31 24 16.4.1985 DZRJ Ribnica
5664 Pocestnica 15 15 6.3.1985 DZRJ Ribnica
5680 Brinska jama 1 v smrekah 23 23 16.8.1985 DZRJ Kočevje
5681 Brinska jama 2 pri krmišču 17 17 8.9.1985 DZRJ Kočevje
5682 Oblakova jama Pri Ponikvah 50 16 18.9.1985 DZRJ Kočevje
5683 Lukčeva jama pri Cesti 24 22 14.8.1985 DZRJ Kočevje
5684 Lukatova jama 14 14 8.7.1985 DZRJ Kočevje
5685 Anžakova jama nad Cesto 17 13 23.8.1985 DZRJ Kočevje
5686 Jama pod Puhovko 20 8 20.10.1985 DZRJ Kočevje
5687 Lisična pri Predstrugah 13 3 13.6.1983 DZRJ Kočevje
5688 Podkrajska jama pri Vidmu 13 8 4.6.1985 DZRJ Kočevje
5689 Strahova jama nad Cesto 10 10 4.5.1984 DZRJ Kočevje
5690 Jama 1 pri Jauhah 32 29 2.9.1985 DZRJ Kočevje
5691 Jama 2 pri Jauhah 13 13 1.9.1985 DZRJ Kočevje
5692 Jama 3 pri Jauhah 40 32 28.9.1985 DZRJ Kočevje
5693 Matičkova jama pri Jauhah 12 6 12.8.1985 DZRJ Kočevje
5694 Poldna jama pri Jauhah 25 10 1.10.1985 DZRJ Kočevje
5695 Kastelčeva jama pri Hočevju 58 50 25.7.1985 DZRJ Kočevje
5696 Brezno ob novi gozdni cesti 12 12 25.6.1985 DZRJ Kočevje
5697 Tomaževka nad Zagorico 31 29 3.10.1985 DZRJ Kočevje
5698 Jama 1 v Starih Doleh 10 10 4.7.1985 DZRJ Kočevje
5699 Jama 2 v Starih Dolah 20 10 4.7.1985 DZRJ Kočevje
5700 Brezno pri Hribu 12 12 22.8.1985 DZRJ Kočevje
5896 Bradačeva polšna 10 7 1.5.1987 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
5897 Jakobov brezen 7 7 1.5.1987 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
6136 Rupenška jama 33 11 28.8.1986 JK Železničar
6137 Brezno v Štihovih lazih 10 10 5.5.1985 JK Železničar
6138 Seleva Pojenka 72 72 28.8.1986 JK Železničar
6140 Brezno pod Debelim hribom 10 10 5.5.1985 JK Železničar
6143 Polšna v Tisovških gozdih 10 7 4.5.1985 JK Železničar
6144 Jama v Ambroževem kotu 9 7 4.5.1985 JK Železničar
6146 Brezno v Ambroževem talu 22 22 4.5.1985 JK Železničar
6149 Rpača 30 6 21.4.1985 JK Železničar
6155 Lisičja jama 18 2 15.8.1976 DZRJ Kočevje
6172 Andrejčkovo brezno 12 6 15.5.1976 DZRJ Kočevje
6173 Pajkova jama 20 8 18.5.1973 DZRJ Kočevje
6174 Zvito brezno 30 22 10.5.1973 DZRJ Kočevje
6175 Brezno brez imena 35 25 DZRJ Kočevje
6176 Jama I v oddelku 12-revir Kočevje 30 30 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
6177 Jama II v oddelku 12-revir Kočevje 18 18 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
6178 Jama III. v oddelku 12-revir Kočevje Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
6179 Malo brezno 9 9 7.3.1976 DZRJ Kočevje
6180 Jama podzemske Rinže 105 30 2.6.1975 DZRJ Kočevje
6181 Brezno pod Gozdarjem 37 37 12.10.1986 JK Železničar
6182 Brezno v izkopu 14 14 22.4.1988 JK Železničar
6213 Brezno pod Dekličino goro 12 12 18.9.1991 JK Železničar
6246 Brezno zelenega dragona 15 15 28.4.1992 DZRJ Ribnica
6247 Korlusovo brezno 28 28 12.5.1992 DZRJ Ribnica
6248 Raušljevo Brezno 35 30 12.5.1992 DZRJ Ribnica
6249 Brezno pri Konfinu 1 35 35 10.5.1992 DZRJ Ribnica
6250 Brezno pri Konfinu 2 52 35 10.5.1992 DZRJ Ribnica
6251 Brezno Paradajz 23 15 27.4.1992 DZRJ Ribnica
6252 Brezno pri koti 566 12 12 6.5.1992 DZRJ Ribnica
6253 Meander 25 17 27.4.1992 DZRJ Ribnica
6254 Brezno nad spalnico 17 15 27.12.1991 DZRJ Ribnica
6255 Štilarca 23 9 6.5.1992 DZRJ Ribnica
6256 Trojno Brezno 2 34 12 27.4.1992 DZRJ Ribnica
6257 Brezno pri Ravaču 70 36 26.12.1991 DZRJ Ribnica
6258 Jama sv. Loja 210 41 9.11.1991 DZRJ Ribnica
6260 Brezno za Sovjo steno 48 40 9.11.1991 DZRJ Ribnica
6278 Brlog pri Jami treh bratov 13 6 22.6.1992 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
6302 Pod koto 841 38 31 17.5.1992 DZRJ Ribnica
6303 Prenočišče 55 14 9.6.1992 DZRJ Ribnica
6304 Udor ob cesti 14 14 17.5.1992 DZRJ Ribnica
6305 Flašencug 10 10 17.5.1992 DZRJ Ribnica
6306 Kozinov kevderc 23 7 22.5.1992 DZRJ Ribnica
6307 Petračeva jama 29 13 22.5.1992 DZRJ Ribnica
6308 Brezno zajčje radosti 90 88 5.6.1992 DZRJ Ribnica
6309 Jožkovo brezno 9 9 29.6.1992 DZRJ Ribnica
6310 Okarina 28 17 30.6.1992 DZRJ Ribnica
6311 Koparka 12 11 30.6.1992 DZRJ Ribnica
6312 Brezno pod koto 910 9 9 25.9.1992 DZRJ Ribnica
6313 Jama pod koto 910 6 4 26.9.1992 DZRJ Ribnica
6314 Brezno pri koti 910 25 24 27.9.1992 DZRJ Ribnica
6315 Jama pri dveh podkvah 32 23 26.9.1992 DZRJ Ribnica
6316 Brezno v Gredicah 20 10 8.11.1992 DZRJ Ribnica
6317 Žnabel 6 0 8.11.1992 DZRJ Ribnica
6318 Mlado brezno 1 11 11 11.11.1992 DZRJ Ribnica
6319 Mlado brezno 2 4 4 11.11.1992 DZRJ Ribnica
6320 Brezno mrtve veverice 32 21 20.11.1992 DZRJ Ribnica
6321 Slavčev bunker 12 9 20.11.1992 DZRJ Ribnica
6322 Brezno Petra in Pavla 45 40 31.1.1993 DZRJ Ribnica
6323 Brezno pri Rodeževi cesti 11 11 31.1.1993 DZRJ Ribnica
6426 Brezno pri Škrbanovi koči 13 10 28.4.1991 JK Železničar
6429 Močeradovo Brezno 25 22 19.5.1991 JK Železničar
6432 Jama v Sivih dolinah 12 4 6.6.1992 JK Železničar
6438 Lisičja jama v Dolščakih 158 5 JK Železničar
6465 Medvedja jama 17.6.1994 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
6496 Brezno pri Tisovcu 28 22 9.4.1993 DZRJ Ribnica
6497 Limburgovo brezno v Kaličku 85 80 2.9.1987 DZRJ Ribnica
6498 Brezno pod cesto pri Kaličku 18 18 25.4.1993 DZRJ Ribnica
6499 Rodeževo brezno 1 200 147 19.8.1988 DZRJ Ribnica
6500 Rodeževo brezno 2 25 23 2.5.1993 DZRJ Ribnica
6501 Brezno vrh Dolgega klanca 2 8 8 28.4.1993 DZRJ Ribnica
6502 Brezno pod Črnim vrhom 70 40 4.5.1993 DZRJ Ribnica
6503 Otavško svinsko brezno 11 11 9.5.1993 DZRJ Ribnica
6504 Brezno pod zaklado 5 5 9.5.1993 DZRJ Ribnica
6505 Trikotno brezno 8 8 12.5.1993 DZRJ Ribnica
6506 Gnezdo 30 12 11.5.1993 DZRJ Ribnica
6507 Elipsa 12 10 12.5.1993 DZRJ Ribnica
6508 Žagarjevo brezno 16 14 23.5.1993 DZRJ Ribnica
6509 Črnovrško brezno 58 37 16.5.1993 DZRJ Ribnica
6510 Gosposka jama 15 0 16.5.1993 DZRJ Ribnica
6511 Jelenova kostnica 12 8 23.5.1993 DZRJ Ribnica
6512 Jelenov jezik 18 16 23.5.1993 DZRJ Ribnica
6513 Brlog na Tisovcu 6 0 26.5.1993 DZRJ Ribnica
6514 Brezno pri Škrajneku 30 25 6.6.1993 DZRJ Ribnica
6515 Oberstarjeva jama 25 15 8.6.1993 DZRJ Ribnica
6516 Seljanova jama 6 6 13.6.1993 DZRJ Ribnica
6517 Riglerjevo brezno 7 7 13.6.1993 DZRJ Ribnica
6518 Žbonatovo brezno 6 6 13.6.1993 DZRJ Ribnica
6519 Jama dveh bratov 19 6 13.6.1993 DZRJ Ribnica
6520 Bezgarska jama 2 5 5 26.6.1993 DZRJ Ribnica
6521 Zaslužena jama 120 42 26.6.1993 DZRJ Ribnica
6522 Seba 1 90 20 7.8.1993 DZRJ Ribnica
6523 Seba 2 30 2 7.8.1993 DZRJ Ribnica
6524 Zgublena jama 12 8 7.8.1993 DZRJ Ribnica
6525 Brezno pri medvedovem dreku 13 10 7.8.1993 DZRJ Ribnica
6526 Jama v Taborski steni 46 12 8.8.1993 DZRJ Ribnica
6527 Adamov post v Kotličku 35 23 12.9.1993 DZRJ Ribnica
6528 Jama pod vrtačo 34 16 12.9.1993 DZRJ Ribnica
6529 Jama pri kablu 66 11 28.9.1993 DZRJ Ribnica
6530 Grčoousku svinsko brezno 36 36 28.9.1993 DZRJ Ribnica
6566 Miškova jama 13 6 29.1.1994 JK Železničar
6567 Brezno nad apnenicami 12 12 7.8.1993 JK Železničar
6650 Enoletno brezno 20 17 8.11.1992 DZRJ Ribnica
6667 Ledvica 8 8 13.11.1994 JK Železničar
6668 Pri križu 15 1 13.11.1994 JK Železničar
6669 Brezno v garaži na Ilovi gori 50 40 22.4.1987 JK Železničar
6681 Žarinova jama v Štihti za starim kamnolomom 25 10 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6682 Jama pri Brezjah 15 8 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6683 Jama 5 za Videnskim hribom 17 15 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6684 Jama 4 za Videmskim hribom 14 7 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6685 Štancarjeva jama nad Videmskim hribom 17 8 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6686 Klinče brezno ob novem kamnolomu 16 13 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6687 Jama pod Starim Gradom 8 8 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6688 Anžičkovo brezno v Dulah 9 9 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6689 Jama pri Jurjevi parceli 10 8 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6690 Gorjupova jama pri Hočevju 22 16 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6691 Medvedov brlog za skalnim vrhom 32 15 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6692 Kevdrc ob Velikolaški markaciji 9 6 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6693 Matkovo brezno nad DVZ 12 12 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6694 Rotarjeva jama pri Kompoljah 20 9 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6695 Prelesnikova jama 3 na Videmskem hribu 10 10 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6696 Brezno 1 pri Vrhuščku 19 19 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6697 Brezno 2 pri Vrhuščku 5 5 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6698 Zajčeva jama nad Podgoro 17 17 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6699 Brezno v Cavsovem dulajem lazu pri Tisovcu 13 13 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6700 Lcinovo brezno pri Tisovcu 13 13 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6701 Rihtarjeva jama 1 nad Bruhanjo vasjo 10 10 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6702 Rihtarjeva jama 2 nad Bruhanjo vasjo 11 11 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6703 Malo brezno nad Janezkovo jamo pri cesti 8 8 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6704 Brezno v vrtači nad Osekovo jamo pri Predstru 12 9 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6705 Janezkova jama pri Cesti 25 25 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6706 Brezno v Rbanovem kotu pri Tisovcu 35 35 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6707 Brezno na Vičevki pri Hočevju 9 9 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6708 Lazarjeva jama 2 26 22 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6709 Brezno nad počivalno šibo 9 6 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6710 Sprutova jama pod pleho 5 5 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6711 Videmska jama nad Malo vasjo 9 9 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6712 Mohorjev Kevdrc pri Predstrugah 35 12 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6713 Brezno pod Šentrumarjem 28 28 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6714 Mihatovo brezno 46 38 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6716 Jama ob Sovji jami 19 12 1.1.1994 DZRJ Kočevje
6717 Brezno pri Mižuku 20 17 10.7.1994 DZRJ Ribnica
6727 Rusova jama 39 7 29.7.1994 DZRJ Ribnica
6728 Orlovska jama-Velika luknja 10 3 14.8.1994 DZRJ Ribnica
6729 Jazbine 11 5 24.9.1994 DZRJ Ribnica
6730 Votla luknja 4 43 25 24.9.1994 DZRJ Ribnica
6731 Spodmol v Jazbinah 34 7 24.9.1994 DZRJ Ribnica
6732 Jazbine 2 9 3 24.9.1994 DZRJ Ribnica
6733 Votla luknja 1 42 18 6.3.1994 DZRJ Ribnica
6734 Votla luknja 2 23 6 6.3.1994 DZRJ Ribnica
6735 Votla luknja 3 7 7 25.9.1994 DZRJ Ribnica
6736 Brezno nad Votlo luknjo 1 28 21 25.9.1994 DZRJ Ribnica
6737 Studenška jama 2 19 8 18.10.1994 DZRJ Ribnica
6738 Brezno v oddelku 6 16 16 20.11.1994 DZRJ Ribnica
6739 Jama v oddelku 6 8 5 20.11.1994 DZRJ Ribnica
6740 Brezno 1 v oddelku 6 28 28 23.10.1994 DZRJ Ribnica
6741 Brezno 1 v oddelku 7 14 14 20.11.1994 DZRJ Ribnica
6742 Brezno 2 v oddelku 7 47 42 20.11.1994 DZRJ Ribnica
6743 Jama pod Visokim vrhom 85 14 20.3.1994 DZRJ Ribnica
6744 Danijelin zverinjak 40 11 20.3.1994 DZRJ Ribnica
6745 Pasja žalost 7 7 28.3.1994 DZRJ Ribnica
6746 Žiga 42 36 18.12.1994 DZRJ Ribnica
6747 Kladivo pri cveku 21 21 19.12.1993 DZRJ Ribnica
6748 Brezno na cesti 10 7 4.12.1994 DZRJ Ribnica
6749 Smetišče RSNZ 20 10 20.3.1994 DZRJ Ribnica
6750 Leseno brezno 26 18 20.3.1994 DZRJ Ribnica
6751 Brezno sigovih slapov 38 38 28.3.1994 DZRJ Ribnica
6752 Brezno v okolici Petelinove bajte 57 49 21.8.1994 DZRJ Ribnica
6753 Brezno pri Obrnišču 2 6 6 8.2.1994 DZRJ Ribnica
6754 Meander pri Obrnišču 20 15 8.2.1994 DZRJ Ribnica
6755 Brezno pri Obrnišču 23 23 8.2.1994 DZRJ Ribnica
6756 Pustno brezno 2 13 9 13.12.1994 DZRJ Ribnica
6757 Može 25 3 1.3.1994 DZRJ Ribnica
6758 Jama v Lesarjevem talu 28 17 6.3.1994 DZRJ Ribnica
6759 Veliki Mižuk 164 33 17.2.1994 DZRJ Ribnica
6760 Mižuk 2 65 18 9.7.1994 DZRJ Ribnica
6842 Jama Ebenthal 225 97 16.3.1996 JD Netopir Kočevje
6843 Brezno nad Reberjo 30 19 12.7.1995 DZRJ Ribnica
6844 Prvoaprilska jama 2 21 4 1.4.1995 DZRJ Ribnica
6845 Prvoaprilska jama 1 193 24 1.4.1995 DZRJ Ribnica
6846 Mrhoviščnica 34 22 23.4.1995 DZRJ Ribnica
6847 Brezno v Pargi 105 52 12.7.1995 DZRJ Ribnica
6848 Brezno Tuba 60 35 14.6.1995 DZRJ Ribnica
6849 Jama ob Dolenjevaškim poljem 8 1 26.3.1995 DZRJ Ribnica
6850 Pikovo brezno 16 16 26.3.1995 DZRJ Ribnica
6851 Brezno v Zapožarju 1 23 15 6.8.1995 DZRJ Ribnica
6852 Brezno v Zapožarju 2 20 20 6.8.1995 DZRJ Ribnica
6853 Brezno na Noku 40 37 28.10.1995 DZRJ Ribnica
6854 Kamrica 25 25 22.10.1995 DZRJ Ribnica
6855 Brezno pod Bršljanovo brado 180 142 8.10.1995 DZRJ Ribnica
6856 Brezno pod Grelcem 40 24 8.10.1995 DZRJ Ribnica
6857 Patovško brezno 1 40 40 9.7.1995 DZRJ Ribnica
6858 Patovško brezno 2 11 11 9.7.1995 DZRJ Ribnica
6859 Brlog pri žagi v Medvedjaku 9 2 27.9.1995 DZRJ Ribnica
6860 Komarjevo brezno 30 23 26.11.1995 DZRJ Ribnica
6861 Jama pod Peščenikom 11 5 17.4.1995 DZRJ Ribnica
6862 Brezno pod Peščenikom 49 28 17.4.1995 DZRJ Ribnica
6863 Brezno 1 pri Okarini 17 11 4.6.1995 DZRJ Ribnica
6864 Brezno v pragozdu Strmec 40 29 9.4.1995 DZRJ Ribnica
6865 Brezno pri Jazbinah 29 24 7.5.1995 DZRJ Ribnica
6866 Jama 4 v kotlu 307 50 28.7.1995 DZRJ Ribnica
6867 Jama 3 v kotlu 54 5 28.7.1995 DZRJ Ribnica
6894 Ostrica 19 12 16.10.1993 JK Železničar
6895 Jama treh kosti 33 13 1.9.1994 JK Železničar
6896 Klemenova jama 59 20 15.10.1995 JK Železničar
6924 Izvir Bilpa 1180 41 3.8.1995 JD Dimnice Koper, DZRJ Ljubljana, DZRJ Ribnica
6951 Ozko brezno pri Zapotoku 12 12 7.6.1987 JK Železničar
6993 Sraka 50 20 4.11.1996 JD Netopir Kočevje
6994 Smetišče 34 22 4.11.1996 JD Netopir Kočevje
6995 Jama osmih netopirjev 90 56 4.11.1996 JD Netopir Kočevje
6996 Ris 16 12 28.1.1997 JD Netopir Kočevje
6997 Pijavka 21 14 4.11.1996 JD Netopir Kočevje
6998 Zeleni detel 23 17 2.11.1996 JD Netopir Kočevje
6999 Zeleni črv 16 15 2.11.1996 JD Netopir Kočevje
7001 Dolga korenina 50 24 2.11.1996 JD Netopir Kočevje
7002 Kamniti most 71 29 2.11.1996 JD Netopir Kočevje
7003 Lubadarica 48 32 4.9.1996 JD Netopir Kočevje
7004 Žaba 31 13 18.10.1996 JD Netopir Kočevje
7005 Pod skalco 22 16 18.10.1996 JD Netopir Kočevje
7006 Školjka 60 17 9.2.1997 JD Netopir Kočevje
7007 Veliki polh 28 28 9.2.1997 JD Netopir Kočevje
7008 Mali polh 16 16 9.2.1997 JD Netopir Kočevje
7009 Navpični jašek 180 80 9.2.1997 JD Netopir Kočevje
7010 Divja mačka 15 15 17.2.1997 JD Netopir Kočevje
7011 Jama brez imena 50 38 2.9.1996 JD Netopir Kočevje
7012 Velika razpoka 30 23 2.9.1966 JD Netopir Kočevje
7013 Vrbovška jama 180 31 19.10.1996 JD Netopir Kočevje
7014 Zlata stena 135 40 29.6.1996 JD Netopir Kočevje
7015 Blatna kopel 32 16 3.8.1996 JD Netopir Kočevje
7016 Jašek 16 16 3.8.1996 JD Netopir Kočevje
7017 Jama Igorja Papeža 37 33 25.9.1996 JD Netopir Kočevje
7018 Lonec 12 9 29.9.1996 JD Netopir Kočevje
7019 Jama jazbec 31 22 7.8.1996 JD Netopir Kočevje
7020 Hudičeva jama 70 50 12.7.1996 JD Netopir Kočevje
7021 Pajek 13 5 12.10.1996 JD Netopir Kočevje
7022 Vodnjak 13 8 29.9.1996 JD Netopir Kočevje
7023 Žrelo 11 7 12.10.1996 JD Netopir Kočevje
7024 Most 23 7 12.10.1996 JD Netopir Kočevje
7025 Bela sova 70 30 22.9.1996 JD Netopir Kočevje
7026 Rogati hrib 32 13 21.9.1996 JD Netopir Kočevje
7029 Beli kamen 33 33 26.7.1996 JD Netopir Kočevje
7030 Jama vojak 60 24 17.7.1996 JD Netopir Kočevje
7036 Odtočna jama 14 10 27.10.1996 JD Netopir Kočevje
7042 Brezno Stene 20 15 4.8.1996 DZRJ Ribnica
7043 Brezno v kamnolomu 11 8 29.10.1996 DZRJ Ribnica
7044 Velika Kaučja jama pri Velikih Poljanah 34 15 7.7.1996 DZRJ Ribnica
7045 Mala Kaučja jama pri Velikih Poljanah 30 9 7.7.1996 DZRJ Ribnica
7046 Bolnica Stanetov dom 9 1 16.8.1996 DZRJ Ribnica
7047 Brezno NE od Vršiča 10 6 31.10.1996 DZRJ Ribnica
7048 Komac brezno 40 23 8.3.1996 DZRJ Ribnica
7327 Jurčkovo brezno 140 82 26.10.1998 DZRJ Ribnica
7360 Jama maneverski metek 14 12 28.12.1997 JD Netopir Kočevje
7361 Jama Barbi 70 25 6.2.1998 JD Netopir Kočevje
7362 Jama Eno 14 11 7.2.1998 JD Netopir Kočevje
7363 Jama tepka 17 12 2.6.1997 JD Netopir Kočevje
7364 Jama Križem vrh 18 14 22.4.1997 JD Netopir Kočevje
7365 Jama Seč 36 26 21.2.1998 JD Netopir Kočevje
7368 Velika Ograja 21 21 21.2.1997 JD Netopir Kočevje
7369 Jama Grušta Dejana 11 7 19.3.1998 JD Netopir Kočevje
7465 Udor pri Sv. Antonu 17 17 26.9.1999 JK Železničar
7545 Kozlovka pri Škocjanu (Turjak) 10 5 14.5.1996 JD Rakek
7655 Mobi brezno v Vrtačah 120 48 28.4.2000 DZRJ Ribnica
7738 Stoletna jama 66 10 24.4.2000 ŠD Tornado
7748 Jama v F´ču 8 4 26.3.2000 JK Železničar
7749 Spodmol v Iškem Vintgarju 31 9 18.6.2000 JK Železničar
7750 Erčelova jama 171 37 17.10.1987 JK Železničar
7755 Jimnyjeva jama 8 5 7.1.2000 JK Železničar
7761 Mala jama na Ravnici 62 10 5.8.2000 JK Železničar
7860 Izvir pri Gotenici 72 5 4.8.2001 DZRJ Ribnica
7862 Grčmanova zidanca 12 4 2.6.2001 DZRJ Ribnica
7863 Štuc breznc 12 10 2.6.2001 DZRJ Ribnica
7864 Pasji čevelj 11 9 2.6.2001 DZRJ Ribnica
8037 Jama pod Jermanovim vrhom 19 15 3.3.2002 DZRJ Ribnica
8038 Brezno na Kuclju 44 42 4.11.2001 DZRJ Ribnica
8039 Jama na Kuheljskem brdu 50 25 27.1.2002 DZRJ Ribnica
8040 Velb 7 0 10.3.2002 DZRJ Ribnica
8125 Mrzla jama pod Ostrim vrhom 50 43 20.5.1993 DZRJ Ribnica
8126 Mala Peč 21 1 9.7.1986 DZRJ Ribnica
8127 Gašperčeva jama 35 16 7.12.1993 DZRJ Ribnica
8128 Izvir Podstenščice 11 1 17.7.1982 DZRJ Ribnica
8129 Pikčeva jama 103 13 21.9.1985 DZRJ Ribnica
8130 Ledene note 19 12 25.6.1993 DZRJ Ribnica, JK Novo mesto
8131 Jama FSG 14 10 17.10.1993 DZRJ Ribnica
8132 Brezno pri Obrški ogradi 30 25 30.7.1993 DZRJ Ribnica
8133 Gregčeva jama 45 12 18.7.1993 DZRJ Ribnica
8134 Brezno Tanja 34 34 25.6.1993 DZRJ Ribnica
8135 Bukovo brezno 16 16 17.10.1993 DZRJ Ribnica
8136 Brezno pri Grdi jami 8 8 23.5.1993 DZRJ Ribnica
8137 Petrov vzdihovalnik 10 4 23.5.1993 DZRJ Ribnica
8308 Gričnica 12 5 16.5.2004 JK Železničar
8309 Jama Ogenca 38 12 17.10.2004 JD Rakek
8310 Rožno brezno 30 26 23.10.2004 JK Železničar
8506 [Srečni Schramm] 144 83 10.5.2001 [DZRJ Ljubljana]
8520 [Črtova jama] 25 7 6.12.2003 [DZRJ Ljubljana]
8522 [Izvir Čabranke] 7 5 12.7.2003 [DZRJ Ljubljana]
8523 [Brlog silnega medveda] 26 6 12.7.2003 [DZRJ Ljubljana]
8654 Lijak pri Ajblju 60 34 11.9.2005 JD Netopir Kočevje
8657 Brezno Milana Dušenoviča 10 8 24.4.2005 JD Netopir Kočevje
8658 Jama na Štučevem hribu 50 30 27.4.2005 JD Netopir Kočevje
8739 Jama Ajka 10 4 12.2.2006 JD Netopir Kočevje
8740 Jama na rjavem pesku 55 36 1.4.2006 JD Netopir Kočevje
8741 Anžetovo brezno 13 9 24.3.2006 JD Netopir Kočevje
8742 Jama Strmec 1 10 6 28.3.2006 JD Netopir Kočevje
8758 Jama na Graščici 17 11 1.4.2006 JK Novo mesto
8808 [Devetstopinjka] 20 12 2.4.2004 [DZRJ Ljubljana, DZRJ Ribnica ]
8809 [Jama nad Lužo] 28 14 25.6.2003 [DZRJ Ljubljana]
8818 [Ta je pa lovska] 15 7 28.11.2004 [DZRJ Ljubljana, DZRJ Ribnica]
8819 [Brezno velikih obetov] 19 24 18.9.2004 [DZRJ Ljubljana]
8820 [Loškinka] 46 11 19.3.2005 [DZRJ Ljubljana]
8836 [Januarska trobentica] 15 6 7.1.2006 [DZRJ Ljubljana]
8838 [Žabartma] 9 9 15.4.2006 [DZRJ Ljubljana]
8841 [Lukov kurnik] 11 4 23.12.2006 [DZRJ Ljubljana]
8927 Medvajšca 42 17 7.10.2006 JK Krka
8928 Španova jama 15 9 10.12.2006 JK Krka
8931 Jama 4 pri Lipovcu 20 10 7.10.2006 JK Krka
8934 Ubežnikovo okno 13 5 10.9.2006 JK Novo mesto
8935 Polično okno 49 13 3.6.2006 JK Novo mesto
8936 Police 1 21 7 20.5.2006 JK Novo mesto
8937 Police 2 30 12 20.5.2006 JK Novo mesto
8938 Police 3 10 2 20.5.2006 JK Novo mesto
8939 Police 4 22 19 20.5.2006 JK Novo mesto
8946 Lazi 1 22 11 22.10.2006 JK Novo mesto
8947 Lazi 2 58 22 22.10.2006 JK Novo mesto
8961 Spodmol pri Šumetacu 10 5 25.3.2006 JK Novo mesto
8962 Jama pri Žlebeh 11 2 25.3.2006 JK Novo mesto
8963 Brezno v Gredicah 11 11 8.4.2006 JK Novo mesto
8964 Brezno v vlaki na Graščici 23 23 3.6.2006 JK Novo mesto
8965 Jama na Loškem hribu 77 34 13.4.2006 JK Novo mesto
8966 Brezno pri Dragarjih 30 30 20.5.2006 JK Novo mesto
8998 Brezno pod Mišjim hribom 1 12 12 14.8.2006 DZRJ Ribnica
8999 Polharsko brezno pod Velikim vrhom 50 33 1.10.2006 DZRJ Ribnica
9001 Mučotova jama 25 7 22.8.2006 DZRJ Ribnica
9002 Brezno Šahen 1 16 7 22.8.2006 DZRJ Ribnica
9003 Hladilnik pod Ostrim vrhom 14 3 25.8.2006 DZRJ Ribnica
9038 Brezno Črni kamen 30 19 7.1.2007 JK Krka
9050 Globoka draga 14 8 8.10.2006 JK Novo mesto
9051 Vodena drag 80 7 7.10.2006 JK Novo mesto
9052 Drežniška jama 288 96 1.10.2006 JK Novo mesto
9053 Jelenja jama 72 40 1.10.2006 JK Novo mesto
9054 Požiralnik v Novolaškem šahnu 77 13 11.11.2006 JK Novo mesto
9055 Požiralnik Mošenik 135 32 15.10.2006 JK Novo mesto