Varstvo jam

Čiščenje Pristavske jame, 2001. Foto Marko Pršina.

Čiščenje Pristavske jame, 2001. Foto Marko Pršina.

Klub se že vrsto let vključuje v aktivno varstvo dolenjskega krasa s spremljanjem stanja onesnaženosti kraškega podzemlja. Doslej smo izvedli tri celovite preglede stanja jam:

  • 1987 v nekdanjih občinah Novo mesto in Trebnje;
  • 1995 na celotnem Dolenjskem;
  • 2002 v Mestni občini Novo mesto.

Izdelali smo tudi raziskovalno nalogo:

  • 2002  Ocena možnosti čiščenja onesnaženih jam na področju Mestne občine Novo mesto.

V letu 2015 smo sodelovali pri raziskavi onesnaženih jam  v okviru projekta  LIFE  - Kočevsko.

Pregledi stanja kažejo, da je onesnaženih okoli 25 % kraških jam, kar še zlasti velja za lahko dostopne jame v bližini naselij. Zaradi vse bolj urejene komunalne politike dolenjskih občin se trend onesnaževanja jam zmanjšuje.

Za izboljšanje stanja občasno izvajamo različne oblike ozaveščanja javnosti, posredujemo prijave inšpekcijski službi ter v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi izvajamo čiščenje najbolj ogroženih jam. Do sedaj smo očistili naslednje jame:

Polna zabojnika po čiščenju udornice Malisnica, 2006. Foto Jože Avbar.

Polna zabojnika po čiščenju udornice Malisnica, 2006. Foto Jože Avbar.