Kataster JZS

Kataster jam JZS je stalna strokovna služba Jamarske zveze Slovenije, katere namen je voditi evidenco jam in aktivnosti jamarskih društev v Sloveniji.

Podatke o jamah dobivajo od slovenskih jamarskih društev, Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, tujih jamarskih odprav v Slovenijo ter drugih pravnih in fizičnih oseb. Ob koncu leta 2007 je bilo v Sloveniji registriranih 9062 jam, vsako leto v kataster v povprečju vpišejo okoli 150 novih.

Kataster JZS si prostore deli s Knjižnico JZS, ki hrani precejšnjo količino domače in tuje literature z jamarsko, geološko, arheološko, biološko, ekološko, športno in podobno vsebino.