Dejavnost

Skupina je bila v svoji dolgoletni prisotnosti tako v klubu kot tudi v Jamarski reševalni službi zelo dejavna. V plezalnih vrtcih smo izvedli vrsto usposabljanj v vrvni in v reševalni tehniki. Vsak reševalec mora biti v prvi vrsti dober jamar z odličnim poznavanjem in obvladovanjem vrvne tehnike, ki jo nato postopoma nadgrajuje z reševalno tehniko. Po opravljenih usposabljanjih v naravnih stenah smo pridobljeno znanje preizkušali tudi v jamskem okolju in na visokih stavbah. S simulacijami različno zahtevnih nesreč smo preverjali znanje in usposobljenost skupine v realnem okolju.

Dvig ponesrečenca med vajo JRS v Veliki Vratnici. Foto Tomaž Bukovec.

Dvig ponesrečenca med vajo JRS v Veliki Vratnici. Foto Tomaž Bukovec.