Program jamarske šole

1. Uvodna predavanja v klubskih prostorih o osnovah poznavanja krasa in jamarstva

 • kras in kraški pojavi s poudarkom na značilnostih dolenjskega krasa;
 • živi svet jam in favnistične posebnosti dolenjskega krasa;
 • ogroženost in varstvo kraškega sveta ter Zakon o varstvu podzemnih jam;
 • pomen jamarstva in zgodovina slovenskega jamarstva;
 • predstavitev Jamarskega kluba Novo mesto;
 • jamarski etični kodeks.
  Tečajniki spoznavajo osebno opremo, 2007. Foto Mihael Rukše.

  Tečajniki spoznavajo osebno opremo, 2007. Foto Mihael Rukše.

2. Priprava na terensko in raziskovalno delo

 • organiziranje raziskovanj;
 • orientacija na terenu in lociranje objektov;
 • dokumentiranje jam (merjenje, izdelava zapisnika in načrta jame, jamarski kataster);
 • osebna in skupna jamarska oprema;
 • varnostne norme, prva pomoč in postopek ob nesreči.
  Terenska delavnica pred vhodom v Jazbino, 2006. Foto Mihael Rukše.

  Terenska delavnica pred vhodom v Jazbino, 2006. Foto Mihael Rukše.

3. Praktično usposabljanje na terenu z obiskom jam in plezalnega vrtca

 • spoznavanje jamarske tehnike (lestvice, plezalni pas, vrvi, vozli, vrvna tehnika);
 • učenje vrvne tehnike v plezalnem vrtcu;
 • tehnično opremljanje jam;
 • obisk vodoravne jame in obisk brezna.
  Demonstracija vrvne tehnike v plezalnem vrtcu Malisnica, 2007. Foto Mihael Rukše.

  Demonstracija vrvne tehnike v plezalnem vrtcu Malisnica, 2007.

  Foto Mihael Rukše.

Z nadaljnjim izobraževanjem in opravljenim izpitom lahko jamarski pripravnik pridobi naziv jamar, za katerega velja, da je usposobljen za samostojno delovanje.

Jamarji lahko nadaljujejo izobraževanje na različnih področjih jamarstva v okviru izobraževalnih programov JZS, ki z višjim nivojem pokriva potrebe po specializacijah za:

izobraževalno smer z nazivi:

 • demonstrator za specialna znanja (npr. geologije, biologije, ekologije, fotografije ...);
 • inštruktor jamarstva;

reševalno smer z nazivi:

 • pripravnik JRS;
 • jamarski reševalec;
 • vodja reševalne ekipe;
 • inštruktor JRS.
  Zaključek jamarske šole z obiskom brezna Kaščica, 2007. Foto Mihael Rukše.

  Zaključek jamarske šole z obiskom brezna Kaščica, 2007. Foto Mihael Rukše.

Če želite postati jamar, vas vabimo, da se vpišete v našo jamarsko šolo, ki svoja vrata odpira vsako pomlad. Teoretični del poteka na petkovih klubskih večerih, terensko delo sledi ob sobotah in/ali nedeljah. Razpise za jamarsko šolo objavljamo v sredstvih javnega obveščanja in na tej spletni strani.

Več informacij o izobraževanju in tehniki si preberite na spletnih straneh JZS.